Constitution and Madhesh Movement

संविधान र मधेश आन्दोलन

CESIF Nepal Democracy and Political Parties, Thematic Areas Leave a Comment

संविधान जनताहरुको साझा दास्तावेज हो । संविधान सबैलाई समान अधिकार, पहिचान, शक्ति, र समान रुपमा बाँच्न दिने र सिकाउने कानुनी कडी हो१ । वर्तमान संविधानमा केही विरोधाभासका आवास सुनिएका र देखिएका छन् । मुख्यतया मधेशी केन्द्रित जनतामाझ उनीहरुको बुझाईमा संविधानले अधिकारमा तल पारियो भने छ । मधेशसंगको सम्झौता बारम्बार कागजमा …